HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Paragon

 

 

Địa điểm

: Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Tập Đoàn Paragon

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

 

: CTY TNHH Kỹ Thuật P&M

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ CP

 

* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án