HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Megastar

 

 

Địa điểm

: Thành Phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư

: CGV Cinemas Vietnam

Nhà thầu

: CTY TNHH TM Kỹ Thuật GPL

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án