HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Times Square

 

 

Địa điểm

: 57 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Times Square Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP Kỹ Thuật Việt Tiến

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp thang cáp

Thời gian

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án