HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Radial - Cao Su Đà Nẵng

 

Địa điểm

: KCN Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Chủ đầu tư

: Cao Su Đà Nẵng

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MCC

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ tụ bù 300Kvar

 

* Cung cấp tủ ATS 

Năm

:

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án