HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Pandora

 

Địa điểm

: 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Cty CP Xuất Nhập Lương Thực Tân Bình

Nhà thầu

: CTY TNHH TM Kỹ Thuật GPL

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ hòa đồng bộ

Thời gian

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án