HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nichirin Việt Nam

 

Địa điểm

: KCN Quảng Châu, Bắc Giang

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Nichirin Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian

: 2009 & 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án