HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Mabuchi Motor

 

Địa điểm

: KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

 

: CTY TNHH Kỹ Thuật VINA FUJI

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ điều khiển

 

* Cung cấp tủ biến áp

 

* Cung cấp Trunking, máng cáp và

thang cáp

 

* Cung cấp nhân công và phụ kiện

Thời gian

: 2008 & 2010

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án