HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Honda Lock

 

 

Địa điểm

: KCN Đồng Văn II, Hà Nam

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Honda Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ chiếu sáng

 

* Cung cấp hộp nối đất & hộp box

Thời gian

: 2010

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án