HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sumidenso Wiring

 

 

Địa điểm

: H. Ý Yên, tỉnh Nam Định

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Sumidenso Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ điều khiển bơm

Thời gian

: 2010

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án