HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Meiko

 

Địa điểm

: KCN Phụng xá, Đông Anh, Hà Nội

Chủ đầu tư

: Tập đoàn Meiko Electronics

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB (3P-4W-380/220V)

 

* Cung cấp tủ phân phối 

 

* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian

: 2008 & 2010

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án