HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

N.E.W Việt Nam

 

Địa điểm

: KCN Amata, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH N.E.W Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối 

 

* Cung cấp tủ ACBi

Thời gian

: 2008 & 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án