HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

NEC/TOKIN

 

Địa điểm

: KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Nec Tokin Electronics Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp thanh đồng 

Thời gian

: 2007

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án