HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Anova

 

 

Địa điểm

: KCN VISIP, TX Thuận An, Bình Dương

Chủ đầu tư

: CTY Liên Doanh Anova

Nhà thầu

: INVESCO Enterprice Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ DBs

Thời gian

: 2003

Tình trạng

: Hoàn thành

 


 

Danh mục dự án