HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sakai Denshi

 

Địa điểm

: KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Sakai Denshi Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ phân phối DB-Pump

 

* Cung cấp tủ phân phối DB-Chiller

 

* Cung cấp tủ phân phối DB-AC

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án