HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Mitsuba Mtech

 

 

Địa điểm

: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Mitsuba M-Tech Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian

: 2009-2010-2011

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án