HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Techno Excel

 

Địa điểm

: KCN VSIP II, Tân Uyên, Bình Dương

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Techno Excel Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB (3P-4W-380/220v)

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ chiếu sáng

Thời gian

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án