HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Uchiyama Việt Nam

 

Địa điểm

: KCN VSIP, H.Thuận An, Bình Dương

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Uchiyama Việt Nam

Nhà thầu

: CTY TNHH Kỹ Thuật VinaKinden

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ nhân công và phụ kiện

Thời gian

: 2003

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án