HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nhà máy Brother

 

Địa điểm

: KCN Phúc Điền, Cẩm Giang, Hải Dương

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MCC

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ ATS

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ chiếu sáng và hộp Box

Thời gian

: 2011 -2012

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án