HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Procter & Gamble Việt Nam

 

Địa điểm

: KCN Đồng An, H.Thuận An, Bình Dương

Chủ đầu tư

: Cty TNHH P&G Việt Nam

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

* Cung cấp và lắ đặt tủ tụ bù

 

* Cung cấp nhân công và phụ kiện

Năm

: 2005

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án