HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nissei Hà Nội

 

Địa điểm

: Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Nissei Hà Nội

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tù hòa đồng bộ

 

* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian

: 2006 & 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án