HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Amada

 

Địa điểm

: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Thực phẩm Amada Việt Nam

Nhà thầu

: Kurihara Thăng Long

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ điều khiển

 

* Cung cấp nhân công lắp đặt

Thời gian

: 2004

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án