HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Unilever

 

Địa điểm

: KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Unilever Việt Nam

Nhà thầu

: CTY TNHH Hoàng Nhi

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ Rack 

 

* Cung cấp trunking và thang cáp

Thời gian

: 2002

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án