HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Thủy sản An Phước

 

Địa điểm

: An Phước, Măng Thít, Vĩnh Long

Chủ đầu tư

: Cty CP Thủy sản An Phước

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian

: 2008 & 2010

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án