HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Khách sạn Que Huong 6

 

Địa điểm

 

: 117 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành,

Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Khách sạn Quê Hương

Nhà thầu

: CTY TNHH Mạnh Tín

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp Trunking và phụ kiện

Thời gian

: 2009

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án