HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Inoue Rubber

 

Địa điểm

: Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Cao Su Inoue VN

Nhà thầu

: CTY TNHH NGE (Việt Nam)

Phạm vi công việc:

 

* Lắp đặt điện công trường

 

* Cung cấp tủ MCC

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ ATS

 

* Cung cấp trunking, thang cáp

Thời gian

: 2008-2010

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án