HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Honda Việt Nam

 

 

Địa điểm

: Phúc Thắng, H.Mê Linh, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư

: HONDA Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ tụ bù

 

* Cung cấp tủ KWH

Thời gian

: 2010

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án