HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Pepsi Cần ThơĐịa điểm

: KCN Trà Nóc, TP. Cần Thơ

Chủ đầu tư

: Pepsi Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

 

: CTY Đầu tư & KT Hòa Bình

 

: CTY TNHH Văn Lang G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp máng cáp & Trunking

Thời gian

: 2009

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 
 

Danh mục dự án