HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Hóa chất

RIKEN VIỆT NAM

Địa điểm : Visip II, Bình Dương  Chủ đầu tư : Riken VN  Nhà thầu : Fuji Furukawa E&C  Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ...

Danh mục dự án