HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nhà máy giấy cheng long Bình Dương

NHÀ MÁY GIẤY CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG

Địa điểm : Bến Cát, Bình Dương  Chủ đầu tư : CTY TNHH Cheng Loong Bình Dương  Nhà thầu : CTY TNHH Cheng Loong Bình Dương Phạm vi...

Danh mục dự án