HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nhà máy sản xuất sản phẩm tiêu dùng

Rohto-Mentholatum - Mở rộng

  Địa điểm  : KCN VSIP1, Bình Dương Chủ đầu tư : Rohto-Mentholatum Việt Nam Nhà thầu : CTY CP Thương Mại & Kỹ Thuật HTG Phạm vi công việc: ...

Danh mục dự án