HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Techno Excel

TECHNO EXCEL

Địa điểm : VISIP II, Tỉnh Binh Dương  Chủ đầu tư : CTY Techno Excel Việt Nam  Nhà thầu : CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG Phạm vi công việc:...

Danh mục dự án