HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - Minebea Dormitory

Campuchia - Minebea Dormitory

Địa điểm : PhromPenh - Cambodia Chủ đầu tư : Minebea Cambodia Co., Ltd Nhà thầu : Comin Lao Sole  Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ chiếu sáng ...

Danh mục dự án