HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - Olympic

OLYMPIC - Campuchia

Địa điểm : Phnompenh - Cambodia Chủ đầu tư : Olympic - Cambodia Nhà thầu : Lotus Engineering Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MDB   * Cung...

Danh mục dự án