HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - TAICA

TAICA - CAMBODIA

Địa điểm : Phnompenh - Cambodia Chủ đầu tư : S.E.W Nhà thầu : Fuji Furukawa E&C Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MDB   * Cung cấp tủ...

Danh mục dự án