HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - NBC

NBC - Campuchia

  Địa điểm : Phnom Penh - Campuchia Chủ đầu tư : NBC - CAMBODIA Nhà thầu : Comin Khmere   : CEMP Engineering Phạm vi công việc:   * Cung cấp...

Danh mục dự án