HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - HLB

HLB

    Địa điểm : PhnomPenh - Cambodia Nhà thầu : FUJI FURUKAWA E&C (CAMBODIA) Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ phân phối   * Cung cấp tủ...

Danh mục dự án