HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - E.S.I

E.S.I - Campuchia

Địa điểm : Phnompenh - Campuchia  Chủ đầu tư : Eastern Steel Industry Corporation Nhà thầu : Fuji Furukawa (Cambodia) Phạm vi công việc:  ...

Danh mục dự án