HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - Bali Naga

BALI NAGA

Địa điểm : Phnompenh - Cambodia Chủ đầu tư : Bali Resort & Apartment Nhà thầu : H.E.K Engineering Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ phân...

Danh mục dự án