HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - PPIA

Campuchia - PPIA

  Địa điểm : Phnompenh - Cambodia Chủ đầu tư : PPIA - Cambodia Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ phân phối ...

Danh mục dự án