HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Lào-Vietiane airport Expansion

VIETIANE AIRPORT EXPANSION

Địa điểm : Viên Chăn, Lào  Chủ đầu tư : Vietiane International Airport Nhà thầu : CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG Phạm vi công việc:...

Danh mục dự án