HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Lào - Nhà máy CM-I

DỰ ÁN CM - I

Địa điểm : Vientiane, Lào Chủ đầu tư : Công ty CM - I Nhà thầu : Comin Lao Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MDB   * Cung...

Danh mục dự án