HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Inđônêsia - Nuplex

Nuplex Resins Inđonêsia

    Địa điểm : Surabaya, Inđônêsia Chủ đầu tư : PT Nuplex Raung Resins Nhà thầu : Nuplex Industries (Úc) Phạm vi công việc:   *...

Danh mục dự án