HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Úc - Nhà máy Wacol

Nâng cấp nhà máy Wacol

  Địa điểm : Brisbane, Úc Chủ đầu tư : Tập đoàn Nuplex Nhà thầu : Nuplex Industries Limited Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ điều...

Danh mục dự án