HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Philippines - STX

STX

  Địa điểm : Cebu, Philippines Nhà thầu : Tesca Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ điều khiển   * Cung cấp tủ điều khiển biến...

Danh mục dự án