HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - Ford Showroom

Ford

  Địa điểm : Phnompenh - Cambodia Chủ đầu tư : Ford Showroom  Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MDB  ...

Danh mục dự án