HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - Sân bay Siem Reap

Sân bay Siem Reap

   Địa điểm : Sân bay Siem Reap, Campuchia   Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp máng cáp và phụ kiện...

Danh mục dự án