HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - Kids City

Kids City - Campuchia

  Địa điểm : Phnom Penh - Cambodia Chủ đầu tư  : Kids City - Cambodia Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp máng...

Danh mục dự án