HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Công trình ở nước ngoài

Kids City - Campuchia

  Địa điểm : Phnom Penh - Cambodia Chủ đầu tư  : Kids City - Cambodia Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp máng...

Sân bay Siem Reap

   Địa điểm : Sân bay Siem Reap, Campuchia   Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp máng cáp và phụ kiện...

IBIS Hotel - Lào

  Địa điểm : Vientiane, Lào Chủ đầu tư : IBIS HOTEL Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ DB Thời gian...

Suzuki Motor

  Địa điểm : Phnom Penh - Campuchia Chủ đầu tư : Cambodia Suzuki Motor Nhà thầu : FUJI FURUKUWA E&C (Cambodia) Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ...

NBC - Campuchia

  Địa điểm : Phnom Penh - Campuchia Chủ đầu tư : NBC - CAMBODIA Nhà thầu : Comin Khmere   : CEMP Engineering Phạm vi công việc:   * Cung cấp...

MAZDA - Campuchia

  Địa điểm : PhnomPenh - Cambodia Chủ đầu tư : MAZDA - PhnomPenh Nhà thầu : HEK Construction Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MDB  ...

Mascot - Lào

  Địa điểm : Thủ Đô Vientiane, Lào Chủ đầu tư : Mascot Lào Nhà thầu : Comin Lao Sole Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ...

HLB

    Địa điểm : PhnomPenh - Cambodia Nhà thầu : FUJI FURUKAWA E&C (CAMBODIA) Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MSB   * Cung cấp tủ tụ bù...

PPIA

  Địa điểm : Phnompenh - Cambodia Chủ đầu tư : PPIA - Cambodia Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MDB   ...

1 2 3 »

Danh mục dự án