HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

SCS Buildings

SCS BUILDINGS

Địa điểm : Quận 9, Tp Hồ Chí Minh  Chủ đầu tư : Sacom Chíp Sáng  Nhà thầu : CTY TNHH Thế Minh   Phạm vi công việc:  ...

Danh mục dự án