HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Đông Phương Đồng Nai Factory

ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI FACTORY

Địa điểm : KCN Sông Mây, Tỉnh Đồng nai  Chủ đầu tư : CTY TNHH Đông Phương Đồng nai  Nhà thầu : Công ty Hoàng Nhi  Phạm vi công...

Danh mục dự án